Cenník


  • VSTUP DOSPELÝ 4,00 €
  • MESAČNÁ PERMANENTKA 35,00 €
  • 10 X VSTUP. PERM 35,00 €
  • 20 X VSTUP. PERM 75,00 €
  • 10X VSTUP. PERM. S TRÉN. 130,00 €
  • 20X VSTUP. PERM. S TRÉN. 260,00 €
  • SKUPINOVÝ TRÉNING 5,00 €