O TÍME A PRÁCI KELO GROUP


Sme tím trénerov, ktorí sa zaujímame o ľudí, ktorí chcú zmenu samého seba. Tím KELO GROUP sa snaží vytvoriť príjemne prostredie a pohodovú atmosféru, v ktorej sa každý pri dosahovaní svojich cieľov bude cítiť ako doma.

Tréningový plán, ktorý je klientovi určený sa tréneri KELO GROUP snažia odviesť tak, aby bol vedený profesionálnym prístupom a klient si mohol povedať: ,,áno, toto je prístup za ktorý si platím svojmu trénerovi."

Snažíme sa poradiť a motivovať ľudí k lepšiemu životnému štýlu. Ukážeme ako správne zaťažovať určité svalové partie v tréningovej jednotke, poradíme a zostavíme každému na mieru výživový plán.


CIEĽ

Cieľom tímu KELO GROUP je naučiť klienta počas vzájomnej spolupráce:
• princípy zdravého stravovania
• vykonávať pohybové aktivity tak, aby boli prospešne zdraviu a šport, ktorý si vyberie slúžil ako psychohygiena.

Naším spoločným úspechom s klientom na konci vzájomnej spolupráce je radosť z dosiahnutého cieľa.

Úspechom tímu KELO GROUP nie len fyzický vzhľad klienta, ale aj to, ak klient pochopí, že tréner nie je osoba pre ktorú sa chce klient cítiť zdravo a navštevuje športové centrá, ale preto, že to robí predovšetkým pre seba a svoje zdravie...